Skip to main content

Y ve Z Kuşakları Farklılıkları Nedir? 

Her sene, sosyal ağ kullanıcıları hakkında makaleler yayınlanmaktadır. Marketing uzmanları sosyal medya kullanımında kuşak farklılıklarını ele almaktadır. Y kuşağına yönelik araştırmalar yapılırken, Z kuşağıda büyüyerek varlıklarını daha belirgin şekilde ortaya koymuştur. Y ve Z kuşakları : akıllı telefon kullanımı, sosyal medya hareketliliği, dış dünyayla ilişki bakımından neredeyse aynı gibi görünmektedir. Peki asıl olan da öyle midir?

Y Kuşağı, 1981 senesinden sonra doğanlara verilen isimdir. Yeni milenyumun başlangıcında yetişkinliğe doğru geçtikleri için sık sık ‘milenyum kuşağı’ da denmektedir. Dijital dünya ile yakından alakalı ilk kuşak olmuşlardır. Fakat internet teknolojisi gelişmeden önce de vardılar. Çocukluk çağları akıllı telefon ve sosyal medya platformları olmadan geçmiştir. Z kuşağı kitlesini Y kuşağından ayırt edecek şey ‘akıllı telefonların içine doğmuş olmalarıdır’ Y kuşağının aksine, çocuklukları boyunca dijitalle beraber büyümüşlerdir. Aileleri tarafından internet teknolojisi ile yetiştirilmişlerdir. Z kuşağının doğumu için net bir tarih verilememektedir. Fakat tahmini olarak 1991-2001 yılları olduğu ön görülmektedir.

y ve z kuşaklarıY Kuşağının Yaşam Biçimi İle Z kuşağının Yeni Dünya Görüşü

Yeni Dünya düzeninin bizlere yarattığı avantajlar ve dezavantajlar, Y ve Z kuşakları arasındaki farklı görüşleri gündeme getirmiştir. Z kuşağı, Y kuşağına oranla daha fazla Dünya’yı önemsemektedir. Hayal kurmakla yetinmeyerek, hayallerini gerçeğe çevirmek için çaba sarfetmektedir. Beceri düzeyleri yüksek ve enformasyona kolayca ulaşmaya alışıklardır. Bu sebeple, ellerinde olandan çok daha iyilerine layık olduklarını düşünmektedirler. Özgüvenleri yüksek olsa da destek görmek onlar için önemlidir.

Y ve Z Kuşakları Teknolojiyi Nasıl Algılıyor?

Akıllı telefonlara karşı olan bağlılık her Y ve Z kuşakları için aynı derecededir. Bu ortak değer markaların ürün tanıtımlarına fayda sağlamaktadır. Y kuşağının büyük bir çoğunluğu dijital teknolojilerden vazgeçemeyeceğini, dijitalsiz yaşamdan keyif alamayacaklarını dile getirmektedir. Akıllı telefonları ile uyuyup uyanmaktadırlar. Z kuşağına bakacak olursakta tıpkı aynı düşünceler devam etmektedir. Z kuşağının tümü saatte 5 defa akıllı telefonlarını incelemektedir. Kuşakların bu konuda birbirinden tek farkı, Y kuşağının dijital teknolojiye bir cevher gibi sahip olması, fakat Z kuşağının dijital teknolojilere en başından beri sahip olmasıdır.

Y ve Z kuşakları ayrı olarak ele alınmalıdır ve markalar iki kuşak için iki ayrı pazarlama stratejisi belirlemelidir. Y kuşağına ürün satın aldırmak için canlı bir deneyim yeterlidir. Duygusal bağlara önem veren bu kuşak, satış sonrası destek beklemektedir. Genellikle planlamalarla yaşamaktadırlar ve reklamlarınızı defalarca kez inceleyebilirler.

Z kuşağı kitlesine ürün satın aldırmak için ise kişisel değerlerine değinmeniz mühimdir. Z kuşağı; kendini çok seven, teknolojik ve kültürel bilgilerinden emin bir kitledir. Bu nedenle fiziksel fayda sağlayan ürünlere karşı ilgileri daha yoğundur. Reklam metinlerinde kısa ve derin vurgulara yer verilmelidir. Dürüstlük Z kuşağının önemli bir ilkesidir, araştırmalara göre bu kuşak sahte bilgileri hemen çözebilmekte ve markalara karşı kolayca cephe alabilmektedir.

Y Kuşağı İçerik Tüketicisi, Z Kuşağı İçerik Üreticisi

Z Kuşağı için Youtube çok değerli bir mecradır. Y kuşağı hayal gücüne güvenirken, Z kuşağı yaratıcılık için varolan fikirleri kendince revize etmektedir. Bu sebeple büyük bir çoğunluğu girişimci veya video blogger olmayı istemektedir. Çünkü video editlemek onlar için iki tıkta çözülebilecek kadar basit. Bu konudaki hakimiyetlerini TikTok uygulaması ile yeterince açığa çıkartmaktadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

If you want to leave a review, please Login or Register first.

creodive-iletisim-web-tasarim-google-adwords-sosyal-medya-ajansi
Telefon
creodive-whatsapp-web-tasarim-google-adwords-sosyal-medya-ajansi
Whatsapp
creodive-teklif-olustur-web-tasarim-google-adwords-sosyal-medya-ajansi
Teklif Al
kreatif-calismalarimiz-web-tasarim-google-adwords-sosyal-medya-ajansi
Projeler